Västerås IBS får ny huvudsponsor

Västerås IBS får ny huvudsponsor

Ny huvudsponsor – Consector

För att kunna bedriva vår verksamhet är vi helt och hållet beroende av sponsorer. Föreningen får visserligen in pengar via försäljning (ex matchcafé och lotter) samt årsavgifter men sponsorerna står för föreningens största inkomster. Av den anledningen är vi mycket glada att presentera en helt ny huvudsponsor. Det är lånebolaget Consector som ingår i ett treårigt avtal och som därmed möjliggör nya satsningar för föreningen.

 

Ett resultat av en bredare satsning

Under många år har lokala företag varit med och sponsrat vår verksamhet. Det är vi otroligt tacksamma för eftersom vi aldrig kunnat bedriva vår verksamhet på det sätt vi velat utan er hjälp. Samtidigt har vi sett att antal intresserade lokala företag är starkt begränsat och att större ekonomiska samarbeten lättare hittas hos de större nationella företagen.

Efter förra årets årsstämma beslutades därför att en satsning skulle starta med fokus på att hitta sponsorer ”utanför” våra lokala ramar. Företag som inte främst har lokal anknytning men som ändå på något sätt tjänar på att sponsra vår verksamhet.

Samarbetet med Consector gör att vi därmed inte bara får en till huvudsponsor utan även att vi lyckats hitta fördelar för större aktörer att sponsra oss. Målet är att vi under kommande säsong även kan hitta fler liknande sponsorer.

 

Vad ger det föreningen?

Vi har valt, i samråd med Consector, att inte publicera någon exakt summa som föreningen kommer att få. Detta utifrån fler aspekter. Men däremot kan vi säga att det både handlar om ekonomiska intäkter samt en del materialsponsring m.m.

För Consector innebär det en tydlig profilering och ett stärkt varumärke. I likhet med andra sponsorer har de även valt att lyfta upp det barn- och ungdomsarbete som vi satsat hårt på under flera år. En del ”öronmärkta” pengar kommer därmed att läggas undan till barnverksamheten.

Sponsringen kommer att märkas genom:

  • Reklam på sarg och plakat i hallen
  • ”Consector” kommer att vara tryckt på matchkläderna för ungdomslagen och seniorlagen
  • Pengar till utveckling av föreningen
  • Pengar specifikt till barnverksamheten
  • Matchkläder och ”övrig sponsringsmaterial” inför cuper m.m.

 

Ett stort tack till alla på kansliet (och till Consector) som jobbat med denna överenskommelse och sett till att bägge parter hittat en lösning att vara nöjd med.

Vi söker fler sponsorer

Vi söker alltid fler sponsorer så har du kontakt med ett företag som på något sätt vill hjälpa oss med verksamheten – tveka inte att höra av dig till kansliet. Alla behöver inte ha lika stora avtal som Consector, de kan räcka med att sponsra med betydligt mindre summor eller med praktisk hjälp vid cuper m.m.